Friday, 30 October 2009

It's Fall here, and it's Bloomin' cold, & Shivery


Well, autumn na naman dito sa BC Canada, and yes, it's darn bloomin' cold. Nagkasakit na nga ako, eh. and guess what? siyempre, trangkaso! Di ko alam kung H1N1 o hindi, and I would not really want to know. All I could confirm is, I am better now, and thank God, di naman ako naging malala. After hearing and watching the news about itong latest trend ng H1N1, mataas ang tension sa healthcare industry, lalo pa't ngayong malamig at makulimlim ang panahon....Sa nature ng trabaho ko, sa ICU, meron na akong nakitang swine flu case sa isang katulad ko and age group at nanay din siya, and it doesn't look good. Naiisip ko lang ang kanyang pamilya and ang uncertainty of everday..... I would not like to subject my family to that kind of turmoil. Kaya, honestly.... I will do my best to keep myself and my family healthy and safe. Mahirap magkasakit, lalo na kung maraming umaasa sa iyo, di ba?